Nowe świadczenie wspierające dla pełnoletniej osoby niepełnosprawnej
W piątek 26 maja 2023 roku Sejm uchwalił ustawę o nowym świadczeniu wspierającym, skierowanym bezpośrednio do pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z założeniami ustawy, kwota świadczenia wspierającego w 2024 roku będzie powiązana z wysokością renty socjalnej. Ta nowa forma wsparcia osób niepełnosprawnych ma przysługiwać od 18. roku życia. Co ciekawe,...
Protest osób niepełnosprawnych – główne przyczyny
Od poniedziałku 6 marca w sejmie trwa protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Powód jest jasny: osoby z niepełnosprawnościami nie mają za co godnie żyć. Protestujący zaprezentowali więc obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej, realizujący ich postulat. Poza kwestiami finansowymi, zwracają uwagę na ogromną potrzebę zmian systemowych. O co dokładnie...
Świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku
Na ten moment, czyli na rok 2022, świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2119 zł miesięcznie i jest to kwota netto. W roku 2023 nastąpi waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego. Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, a dokładniej z art. 17 ust. 3a, podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego następuje od dnia 1 stycznia. Nie inaczej będzie...
Dodatek węglowy, a świadczenie pielęgnacyjne
Kiedy przysługuje dodatek węglowy? Otrzymanie dodatku węglowego uzależnione jest od głównego źródła ogrzewania w gospodarstwie domowym. Ustawa o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 do źródeł ciepła, uprawniających do skorzystania z dodatku zalicza: zasilane paliwem stałym i wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), w której dokonywaliśmy zgłoszenia źródeł...
Świadczenie pielęgnacyjne a dochód
Świadczenie pielęgnacyjne, a dochód? Czy istnieje kryterium dochodowe? Świadczenie pielęgnacyjne to zasiłek opiekuńczy, który przysługuje z uwagi na fakt sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, która wymaga opieki osób trzecich. Zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz na podstawie Art. 17 Ustawy można wnioskować, iż jest to zasiłek przysługujący dla niepracującego...
Komu należy się świadczenie pielęgnacyjne?
Świadczenie pielęgnacyjne to jedno ze świadczeń opiekuńczych, które wypłacane jest osobom sprawującym pieczę nad niepełnosprawnymi członkami ich rodzin. Środki przysługują każdemu, kto zrezygnował z pracy zarobkowej lub nie może jej podjąć ze względu na sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną (dotyczy to także osób prowadzących gospodarstwo rolne). Według obowiązujących przepisów świadczenie...
Opiekun osoby niepełnosprawnej – prawa i przywileje
Opiekun osoby niepełnosprawnej poświęca swoje życie zawodowe, aby sprawować należytą opiekę i dbać o wszelkie potrzeby osoby wymagającej opieki. Jest to osoba z najbliższej rodziny, która bierze odpowiedzialność za schorowaną bliską osobę. Polska oferuje szereg świadczeń opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych jak i ich opiekunów. Za tym również idą przywileje dla...
500+ dla osoby niepełnosprawnej
Z tytuły jakiej niepełnosprawności przysługuje 500 plus? Świadczenie 500+ dla osoby niepełnosprawnej to świadczenie uzupełniające przysługujące osobom, które ukończyły 18 r.ż., oraz u których stwierdzono niezdolność do samodzielnej egzystencji. Ustawa wymienia tu: orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji orzeczenie...