Świadczenie pielęgnacyjne a dochód

Świadczenie pielęgnacyjne,a dochód

Świadczenie pielęgnacyjne, a dochód? Czy istnieje kryterium dochodowe?

Świadczenie pielęgnacyjne to zasiłek opiekuńczy, który przysługuje z uwagi na fakt sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, która wymaga opieki osób trzecich. Zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz na podstawie Art. 17 Ustawy można wnioskować, iż jest to zasiłek przysługujący dla niepracującego rodzica dziecka niepełnosprawnego, które nabyło niepełnosprawność przed 18 rokiem życia lub przed 25 rokiem życia jeżeli dziecko było w trakcie nauki np. na uczelni wyższej. Co więcej konieczna w tym przypadku jest rezygnacja z zatrudnienia lub niepodejmowanie się pracy zawodowej na rzecz sprawowania opieki. W roku 2022 świadczenie pielęgnacyjne,a dochód nie wiąże się z żadnym kryterium. Przysługuje w kwocie 2119zł netto i jest wypłacane comiesięcznie przez Ośrodki Pomocy Społecznej w całej Polsce dla osób kwalifikujących się pod wymogi zawarte w ww. Ustawie. Ogromną niesprawiedliwością jest fakt dzielenia opiekunów osób niepełnosprawnych i wypłacanie świadczeń za opiekę nad osobą starszą w zupełnie innej wysokości. Tak zwany specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna wypłacane są na dzień dzisiejszy właśnie dla opiekunów osób dorosłych w kwocie zaledwie 620zł miesięcznie. Mowa tu przede wszystkim o osobach opiekujących się schorowanym mężem, żoną, mamą, ojcem. Mogłoby się wydawać, że warunki zawarte w Ustawach są niepodważalne natomiast nic bardziej mylnego. Świadczenie pielęgnacyjne może bowiem przysługiwać również dla opiekunów osób starszych. Wystarczy spełnić określone wymogi i przy pomocy profesjonalnego radcy prawnego uzyskać prawo do zasiłku, którego odmawia nam Ośrodek Pomocy Społecznej. Opiekę prawną można uzyskać bez ponoszenia wysokich kosztów adwokackich w związku z tym, iż osoby w ciężkiej sytuacji finansowej mogą skorzystać z pomocy odpowiedniej kancelarii, która świadczy pomoc nieodpłatnie i swoje honorarium uzyskuje w trakcie postępowania ze środków budżetowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dalszą częścią artykułu.

Zasiłki dla opiekunów osób dorosłych – różnice między nimi oraz możliwość zmiany na świadczenie pielęgnacyjne

Opiekun osoby niepełnosprawnej dorosłej jest uprawniony jedynie do pobierania jednego z dwóch zasiłków. Są to specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Oba świadczenia opiekuńcze to zaledwie 620zł miesięcznie. Różnice między dwoma zasiłkami zostaną omówione w kolejnym artykule natomiast należy zwrócić szczególną uwagę na różnicę między zasiłkiem opiekuńczym a świadczeniem pielęgnacyjnym. Fakt ponad trzykrotnie większej kwoty zasiłku to nie wszystko. Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne mogą również liczyć na brak kryterium dochodowego oraz wydłużoną ważność decyzji przyznającej zasiłek. W przypadku pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego decyzja jest ważna na jeden okres zasiłkowy tj. od 1 listopada do 31 października następnego roku. W przypadku opiekunów na świadczeniu – decyzja przyznająca jest ważna na okres ważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Często są one bezterminowe. Dodatkowo w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego należy spełnić kryterium dochodowe. W przypadku świadczenia pielęgnacyjnego nie ma to miejsca. Komu w takim razie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne i jak starać się o zmianę zasiłku?

Kto może być opiekunem osoby niepełnosprawnej dorosłej?

Opieka nad chorym członkiem rodziny nie należy do najprostszych. Opiekun osoby dorosłej tak jak opiekun dziecka jest zmuszony do sprawowania stałej opieki nad członkiem rodziny, który często jest osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji. Osobami, którym przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego są osoby wyszczególnione w Kodeksie rodzinnym jako osoby, na których ciąży obowiązek opieki. W pierwszej kolejności jest to mąż, żona, dzieci, rodzice oraz w drodze wyjątku wnuki czy rodzeństwo. Jeżeli jesteś osobą niepracującą lub możesz zrezygnować z pracy powinieneś ubiegać się o świadczenie zastępcze w postaci zasiłku opiekuńczego.

Dochód opiekuna a zasiłek opiekuńczy

Często brak podejmowania się zatrudnienia nie jest jednoznaczny z brakiem jakiegokolwiek dochodu. Ustawa dotycząca zasiłku wyklucza osoby posiadające prawo do jakiegokolwiek nawet najmniejszego dochodu. To również staje się powodem odmów z MOPS nawet dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Działania kancelarii zapoczątkowały zmiany dla opiekunów osób niepełnosprawnych również w tym zakresie. Dzięki pomocy profesjonalistów Twoja niska emerytura, częściowa niezdolność do pracy i renta przyznana z jej tytułu, zasiłek stały w niskiej wysokości czy renta rodzinna po zmarłym małżonku nie są już przeszkodą. W określonych warunkach jesteśmy w stanie uzyskać wyrównanie do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego a w innych nawet zasiłek wypłacony dodatkowo do już otrzymywanego dochodu. Nawet w przypadku widnienia w KRUS jako rolnik istnieje możliwość otrzymania decyzji przyznającej zasiłek opiekuńczy na osobę starszą. Ponadto jeżeli jesteś już uprawniony do zasiłku w kwocie 620zł za opiekę nad niepełnosprawnym, masz duże szansę na zamianę go na świadczenie pielęgnacyjne. Pomoc dla opiekunów osób niepełnosprawnych stała się więc priorytetem. Nie zwlekaj i dowiedz się w jaki sposób możesz pomóc sobie i swoim bliskim. Możesz poprosić o kontakt z doradcą poprzez krótki wniosek online na stronie.

Świadczenie pielęgnacyjne, a dochód? Kryterium dochodowe, a 2119zł dla opiekuna osoby niepełnosprawnej 2021r.

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, kryterium dochodowe obowiązuje jedynie w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego. Dokładnie jest to kwota 764zł na osobę w gospodarstwie domowym. W przypadku świadczenia pielęgnacyjnego, dochód rodziny nie jest brany pod uwagę. W roku 2022 świadczenie pielęgnacyjne, a dochód nie są powiązane żadnym kryterium. Jeżeli więc nie przysługiwało Ci opiekuńcze na mamę, ponieważ dochód Twojego męża przekraczał wymagane kryterium – zgłoś się do profesjonalistów, którzy uzyskają dużo wyższe świadczenie na dużo korzystniejszych warunkach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *