Świadczenie Pielęgnacyjne

Od 1 stycznia 2022 r. wynosi 2119 zł miesięcznie.

Od 1 stycznia 2023r. wynosi 2457zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje:

  • matce albo ojcu,

  • opiekunowi faktycznemu dziecka,

  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

  • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 
 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj artykuł na naszym blogu oraz skorzystaj z bezpłatnej porady prawnej naszych ekspertów. Nasi prawnicy pomogli już ponad 6000 opiekunów uzyskać świadczenie pielęgnacyjne na opiekę w kwocie 2119zł miesięcznie. Numer do odebrania bezpłatnej porady 593 070 948
 
Link do artykułu: https://vestra.info.pl/2022/08/23/swiadczenie-pielegnacyjne-a-dochod/