Dodatek Pielęgnacyjny Po 75 Roku Życia. Stawki W Roku 2022

Dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest przez  ZUS. Dodatek ten przysługuje przede wszystkim osobom starszym po 75 roku życia. Dodatek pielęgnacyjny jest również wypłacany osobom, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji. Osoby, które ukończyły 75 rok życia otrzymają je z automatu. Nie będzie konieczne składanie żadnego wniosku. W przypadku nie ukończenia 75 roku życia musimy mieć potwierdzenie od lekarza orzecznika ZUS, który stwierdzi całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji.

 

Specjlany zasiłek opiekuńczy,a zasiłek dla opiekuna

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny po 75 roku życia w 2022?

 Dodatek pielęgnacyjny w roku 2022 również uległ waloryzacji. W przypadku tego dodatku waloryzacja odbywa się każdego roku.

Od 1 marca 2022 dodatek pielęgnacyjny wynosi: 256,44 zł lub 359,49 zł dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do
pracy i samodzielnej egzystencji.

Kwoty wszystkich dodatków od 1 marca 2022:

  • dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne nauczanie – 256,44 zł 
  • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 384,66 zł
  • dodatek dla sieroty zupełnej – 481,97 zł
  • dodatek kombatancki – 256,44 zł,
  • dodatek kompensacyjny – 38,47 zł
  • dodatek do renty inwalidy wojennego– 981,81 zł

Dodatek pielęgnacyjny, a świadczenie pielęgnacyjne?

Jeśli jesteś opiekunem dorosłej osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji możesz pobierać jednocześnie dodatek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne na swojego podopiecznego. Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2119zł miesięcznie. Skorzystaj z bezpłatnej porady prawnej, a powiemy Ci jak jest uzyskać: 593 070 948.

Główne pytania i odpowiedzi:

Dodatek pielęgnacyjny po 75 roku życia ile wynosi?

256,44 zł.
 
Jakie przywileje po 75 roku życia 2022?
Po ukończeniu 75. roku życia ZUS przyznaje automatycznie dodatek pielęgnacyjny.