Specjalny Zasiłek Opiekuńczy

500+ dla osoby niepełnosprawnej - pomoc opiekunom

 

Choroba lub niepełnosprawność jednego z członków rodziny może znacznie utrudniać jej funkcjonowanie. Często wymaga to wielu wyrzeczeń. Są sytuacje, w których niestety nie udaje się pogodzić pracy zarobkowej, z opieką nad osobą niepełnosprawną, co skutkuje rezygnacją z obowiązków zawodowych.  Wiele osób staje wtedy przed poważnym dylematem, i zastanawia się co dalej? Koszty związane z opieką nad osobą niepełnosprawną są bardzo wysokie. Zakup leków czy wizyty lekarskie to tylko jeden z niewielu wydatków jakie trzeba ponieść.

A więc na co tak właściwie mogą liczyć opiekunowie osób niepełnosprawnych? 

 

Jedną z form pomocy o jakie można się ubiegać jest specjalny zasiłek opiekuńczy.

Świadczenie to obecnie wynosi 620 zł miesięcznie. Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Niestety, aby móc otrzymać to świadczenie trzeba spełnić określone kryteria, w tym kryterium dochodowe. W obecnej chwili, zasiłek przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.

 

Kiedy przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy?

 

Plusem specjalnego zasiłku opiekuńczego jest fakt, iż jest przyznawany bez względu na datę powstania niepełnosprawności. Osoba wymagająca opieki powinna legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

 

Kto nie skorzysta z tego rodzaju wsparcia?


W niektórych przypadkach, nawet mimo spełnienia wspomnianych kryteriów, specjalny zasiłek opiekuńczy nie będzie przysługiwał. Zostało to szczegółowo omówione w art. 16a ust. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

Rolnik,a specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenie mogą pobierać osoby zarejestrowane w KRUS. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje rolnikom, ich małżonkom oraz domownikom. Warunkiem jest jednak zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego i pracy w nim przez świadczeniobiorcę – rolnika, jego małżonka lub domownika.

Kiedy i jak złożyć wniosek?


Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy można złożyć:

  • papierowo – składając go osobiście lub wysyłając pocztą do odpowiedniej placówki urzędu gminy lub miasta bądź też ośrodka pomocy społecznej
  • elektronicznie – za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia.

Ważne! Na uprawnienie do otrzymywania specjalnego zasiłku opiekuńczego nie wpływa zarejestrowanie w urzędzie pracy ani status bezrobotnego.

Więcej o specjalnym zasiłku opiekuńczy znajdziesz w artykule na naszym blogu bądź skorzystaj z bezpłatnej porady pod numerem 593 070 948