500+ dla niepełnosprawnych

500+ dla niepełnosprawnych

Z tytuły jakiej niepełnosprawności przysługuje 500+ dla niepełnosprawnych?

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat, oraz u których stwierdzono niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Ustawa wymienia tu:

  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.
  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji.
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Jak otrzymać 500+ dla niepełnosrpawnych?

Do otrzymania świadczenia uzupełniającego niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Wniosek składa się osobiście w organie wypłacającym świadczenie emerytalno-rentowe. Można go złożyć również za pośrednictwem poczty czy platformy PUE ZUS. Jeżeli osoba niepełnosprawna posiada już orzeczenie wydane przez ten sam organ, wystarczy złożenie samego wniosku.

Wniosek jest dostępny na stronie internetowej lub bezpośrednio w siedzibie ZUS/KRUS. Jeżeli chcemy ubiegać się o dodatek, ale nie posiadamy odpowiedniego orzeczenia, możemy o nie wystąpić jednocześnie z wnioskiem o świadczenie uzupełniające 500+. W takiej sytuacji wymagane jest złożenie tego samego wniosku wraz z odpowiednim zaświadczeniem lekarskim. Zaświadczenie musi być wypisane przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę. Dodatkowo należy złożyć komplet dokumentacji medycznej potwierdzającej stan zdrowia osoby ubiegającej się o orzeczenie i dodatek.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj artykuł na naszym blogu lub skorzystaj z bezpłatnej porady prawnej pod numerem 593 070 948

Link do artykułu: 500+ dla osoby niepełnosprawnej