Opiekun osoby niepełnosprawnej – prawa i przywileje

Opiekun osoby niepełnosprawnej - prawa i przywileje

Opiekun osoby niepełnosprawnej poświęca swoje życie zawodowe, aby sprawować należytą opiekę i dbać o wszelkie potrzeby osoby wymagającej opieki. Jest to osoba z najbliższej rodziny, która bierze odpowiedzialność za schorowaną bliską osobę.

Polska oferuje szereg świadczeń opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych jak i ich opiekunów. Za tym również idą przywileje dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Opiekun osoby niepełnosprawnej – prawa i przywileje:

Opiekun osoby niepełnosprawnej - prawa i przywileje
Opiekun osoby niepełnosprawnej – prawa i przywileje
 1. Opiekun osoby niepełnosprawnej, który musi zrezygnować z pracy lub nie może jej podjąć ze względu na opiekę nad osobą     niepełnosprawną ma prawo do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego. Korzyści wynikające z pobierania świadczenia:

 • Brak kryterium dochodowego,

 • Ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

 • status osoby pracującej

 • zaliczenie okresu opieki do stażu pracy i przyszłej emerytury

 1. Prawo do ulgi za przejazd komunikacją publiczną:

 • zniżka na bilety jednorazowe w wysokości 95% ceny biletu

 1. Parkowanie w miejscu wyznaczonym dla osób posiadających                   kartę parkingową.

*z uprawnień tych może też korzystać kierujący pojazdem, jeśli przewozi         osobę o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się,

 1. Wstęp do muzeów:

 • w muzeach państwowych osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami są uprawnione do korzystania z zakupu ulgowych biletów. Wysokość ulgi oraz dzień wstępu bez opłaty ustala dla każdego muzeum jego dyrektor.

 1. Wstęp na basen lub lokalne wydarzenia:

 • organizator imprezy lub organ prowadzący ustalają ceny biletów oraz regulaminy. Należy przed korzystaniem z danej usługi zapoznać się z obowiązującym cennikiem i regulaminem.

 1. Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla opiekuna osoby niepełnosprawnej:                                       W myśl obowiązujących przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej, osoba z niepełnosprawnością może uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym wraz z opiekunem. Dodatkowo opiekun osoby niepełnosprawnej może uzyskać również dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie – w wysokości 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia

 1. Zwolnienie z opłat za abonament RTV:

 • m.in. dla osób, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna

Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”

(Ks. Mieczysław Maliński).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *