500+ dla osoby niepełnosprawnej

500+ dla osoby niepełnosprawnej - pomoc opiekunom

Z tytuły jakiej niepełnosprawności przysługuje 500 plus?

Świadczenie 500+ dla osoby niepełnosprawnej to świadczenie uzupełniające przysługujące osobom, które ukończyły 18 r.ż., oraz u których stwierdzono niezdolność do samodzielnej egzystencji. Ustawa wymienia tu:

  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Jak otrzymać 500+ dla osoby niepełnosprawnej?

Do otrzymania świadczenia uzupełniającego niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Wniosek składa się osobiście w organie obecnie wypłacającym świadczenie emerytalno-rentowe lub za pośrednictwem poczty czy platformy PUE ZUS. Jeżeli osoba niepełnosprawna posiada już orzeczenie wydane przez ten sam organ, wystarczy złożenie samego wniosku. Jeżeli nie posiadamy odpowiedniego orzeczenia, możemy o nie wystąpić jednocześnie z wnioskiem o świadczenie uzupełniające 500 plus. W takiej sytuacji wymagane jest załączenie zaświadczenia lekarskiego wypisanego przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę, który obecnie prowadzi chorego. Dodatkowo należy złożyć komplet dokumentacji medycznej potwierdzającej stan zdrowia osoby ubiegającej się o orzeczenie i dodatek.

  1. Ile wynosi świadczenie uzupełniające dla osób niepełnosprawnych

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobie uprawnionej w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Łączna kwota świadczenia 500 plus dla niepełnosprawnych i innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może jednak przekroczyć 1700 zł.

Jeżeli łączna kwota świadczeń finansowanych ze środków publicznych przekracza kwotę 1200 zł, ale nie przekracza 1700 zł, to świadczenie będzie odpowiednio zmniejszone.

Obowiązuje tu bowiem tzw. zasada złotówka za złotówkę.

https://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/niepelnosprawni/5171352,500-plus-dla-osob-niepelnosprawnych-w-2021-r-jakie-zmiany.html

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/2876643

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *