Nowe świadczenie wspierające dla pełnoletniej osoby niepełnosprawnej
W piątek 26 maja 2023 roku Sejm uchwalił ustawę o nowym świadczeniu wspierającym, skierowanym bezpośrednio do pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z założeniami ustawy, kwota świadczenia wspierającego w 2024 roku będzie powiązana z wysokością renty socjalnej. Ta nowa forma wsparcia osób niepełnosprawnych ma przysługiwać od 18. roku życia. Co ciekawe,...
Protest osób niepełnosprawnych – główne przyczyny
Od poniedziałku 6 marca w sejmie trwa protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Powód jest jasny: osoby z niepełnosprawnościami nie mają za co godnie żyć. Protestujący zaprezentowali więc obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej, realizujący ich postulat. Poza kwestiami finansowymi, zwracają uwagę na ogromną potrzebę zmian systemowych. O co dokładnie...
Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?
Opieka nad chorym członkiem rodziny bywa trudna z wielu przyczyn. To wyzwanie dla sił fizycznych, emocji, a także dla domowego budżetu. Bycie wsparciem dla osoby wymagającej opieki to praca, przy której należy się pomoc ze strony państwa. Jedną z nich jest specjalny zasiłek opiekuńczy, który przysługuje tylko wtedy, gdy spełni...
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Specjalny zasiłek opiekuńczy. Wszystko, co warto o nim wiedzieć Choroba lub niepełnosprawność jednego z członków rodziny może utrudniać jej funkcjonowanie. Nierzadko wymaga to wielu wyrzeczeń, wprowadzenia zmian i rezygnacji z obowiązków zawodowych. Z tego względu ustawodawca przewidział specjalny zasiłek opiekuńczy, przyznawany od 1 stycznia 2013 roku. Przysługuje on osobom, które...
Świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku
Na ten moment, czyli na rok 2022, świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2119 zł miesięcznie i jest to kwota netto. W roku 2023 nastąpi waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego. Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, a dokładniej z art. 17 ust. 3a, podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego następuje od dnia 1 stycznia. Nie inaczej będzie...
Dodatek pielęgnacyjny po 75 roku życia
VESTRA POMOC OPIEKUNOM Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny i komu przysługuje? Dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany co miesiąc, jako dodatek do świadczenia emerytalnego lub świadczenia rentowego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15.02.2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 260), dodatek pielęgnacyjny wynosi 256,44 zł . Kwota dodatku pielęgnacyjnego...
Dodatek węglowy, a świadczenie pielęgnacyjne
Kiedy przysługuje dodatek węglowy? Otrzymanie dodatku węglowego uzależnione jest od głównego źródła ogrzewania w gospodarstwie domowym. Ustawa o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 do źródeł ciepła, uprawniających do skorzystania z dodatku zalicza: zasilane paliwem stałym i wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), w której dokonywaliśmy zgłoszenia źródeł...
Specjalny zasiłek opiekuńczy, a zasiłek dla opiekuna
Specjalny zasiłek opiekuńczy,a zasiłek dla opiekuna – kryteria. I. KOMU PRZYSŁUGUJE: a) osobie, na której według kodeksu rodzinnego ciąży obowiązek alimentacyjny wobec osoby wymagającej opieki, b) osobie która nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnuje z zatrudnienia, związku z konieczności sprawowania stałej opieki nad osobą wymagającą opieki legitymującą...
Świadczenie pielęgnacyjne a dochód
Świadczenie pielęgnacyjne, a dochód? Czy istnieje kryterium dochodowe? Świadczenie pielęgnacyjne to zasiłek opiekuńczy, który przysługuje z uwagi na fakt sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, która wymaga opieki osób trzecich. Zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz na podstawie Art. 17 Ustawy można wnioskować, iż jest to zasiłek przysługujący dla niepracującego...