Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?
Opieka nad chorym członkiem rodziny bywa trudna z wielu przyczyn. To wyzwanie dla sił fizycznych, emocji, a także dla domowego budżetu. Bycie wsparciem dla osoby wymagającej opieki to praca, przy której należy się pomoc ze strony państwa. Jedną z nich jest specjalny zasiłek opiekuńczy, który przysługuje tylko wtedy, gdy spełni...
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Specjalny zasiłek opiekuńczy. Wszystko, co warto o nim wiedzieć Choroba lub niepełnosprawność jednego z członków rodziny może utrudniać jej funkcjonowanie. Nierzadko wymaga to wielu wyrzeczeń, wprowadzenia zmian i rezygnacji z obowiązków zawodowych. Z tego względu ustawodawca przewidział specjalny zasiłek opiekuńczy, przyznawany od 1 stycznia 2013 roku. Przysługuje on osobom, które...
Świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku
Na ten moment, czyli na rok 2022, świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2119 zł miesięcznie i jest to kwota netto. W roku 2023 nastąpi waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego. Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, a dokładniej z art. 17 ust. 3a, podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego następuje od dnia 1 stycznia. Nie inaczej będzie...
Dodatek pielęgnacyjny po 75 roku życia
VESTRA POMOC OPIEKUNOM Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny i komu przysługuje? Dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany co miesiąc, jako dodatek do świadczenia emerytalnego lub świadczenia rentowego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15.02.2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 260), dodatek pielęgnacyjny wynosi 256,44 zł . Kwota dodatku pielęgnacyjnego...
Dodatek węglowy, a świadczenie pielęgnacyjne
Kiedy przysługuje dodatek węglowy? Otrzymanie dodatku węglowego uzależnione jest od głównego źródła ogrzewania w gospodarstwie domowym. Ustawa o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 do źródeł ciepła, uprawniających do skorzystania z dodatku zalicza: zasilane paliwem stałym i wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), w której dokonywaliśmy zgłoszenia źródeł...
Specjalny zasiłek opiekuńczy, a zasiłek dla opiekuna
Specjalny zasiłek opiekuńczy,a zasiłek dla opiekuna – kryteria. I. KOMU PRZYSŁUGUJE: a) osobie, na której według kodeksu rodzinnego ciąży obowiązek alimentacyjny wobec osoby wymagającej opieki, b) osobie która nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnuje z zatrudnienia, związku z konieczności sprawowania stałej opieki nad osobą wymagającą opieki legitymującą...
Świadczenie pielęgnacyjne a dochód
Świadczenie pielęgnacyjne, a dochód? Czy istnieje kryterium dochodowe? Świadczenie pielęgnacyjne to zasiłek opiekuńczy, który przysługuje z uwagi na fakt sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, która wymaga opieki osób trzecich. Zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz na podstawie Art. 17 Ustawy można wnioskować, iż jest to zasiłek przysługujący dla niepracującego...
Kto może zostać opiekunem osoby niepełnosprawnej?
Kim jest opiekun osoby niepełnosprawnej? Opiekunem osoby niepełnosprawnej określamy osobę pomagającą osobie z niepełnosprawnością w czynnościach życia codziennego. Zapewnia jej bezpieczeństwo, pomaga przy utrzymaniu higieny, przygotowuje posiłki, podaje leki, pomaga przy ubieraniu się. Opiekun osoby niepełnosprawnej towarzyszy podopiecznemu w podróżach do placówek opieki medycznej lub ośrodków rehabilitacyjnych. Osoba z niepełnosprawnością, ze...
Pomoc Opiekunom
Pomoc Opiekunom – możliwe formy wsparcia Pomoc Opiekunom – Osoby niepełnosprawne – w wielu przypadkach – wymagają codziennego wsparcia od swoich najbliższych. Zdarza się bowiem bardzo często, że bez pomocy opiekunów, nie mogą samodzielnie funkcjonować. Dla ich opiekunów oznacza to częstokroć konieczność rezygnacji z aktywności zawodowej. Z jakich więc świadczeń,...