Kto może zostać opiekunem osoby niepełnosprawnej?


Kim jest opiekun osoby niepełnosprawnej?

Opiekunem osoby niepełnosprawnej określamy osobę pomagającą osobie z niepełnosprawnością w czynnościach życia codziennego. Zapewnia jej bezpieczeństwo, pomaga przy utrzymaniu higieny, przygotowuje posiłki, podaje leki, pomaga przy ubieraniu się. Opiekun osoby niepełnosprawnej towarzyszy podopiecznemu w podróżach do placówek opieki medycznej lub ośrodków rehabilitacyjnych.

Osoba z niepełnosprawnością, ze względu na swój stan zdrowia, nie jest w pełni zdolna samodzielnego funkcjonowania dlatego też wymaga stałego kontaktu i pomocy ze strony innych osób.

Jak zostać opiekunem osoby niepełnosprawnej i otrzymać zasiłek?

Aby zostać opiekunem osoby niepełnosprawnej należy spełnić szereg kryteriów wymienionych w Ustawie o Świadczeniach Rodzinnych. Przede wszystkim aby pobierać zasiłek opiekuńczy, konieczny jest bliski stopień pokrewieństwa z osobą chorą. Opiekun musi zrezygnować z zatrudnienia a osoba niepełnosprawna musi wymagać stałej i długotrwałej opieki ze strony innych osób. Dodatkowo podopieczny opiekuna powinien legitymować się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Po spełnieniu powyższych wymogów koniecznym jest złożenie stosownych dokumentów do odpowiedniego organu administracji publicznej.

Kto może zostać opiekunem osoby niepełnosprawnej?

Opiekunem osoby niepełnosprawnej mogą zostać osoby w pierwszej kolejności objęte tzw. obowiązkiem alimentacyjnym. Obowiązek alimentacyjny jest to prawne zobowiązanie rodziny osoby niepełnosprawnej do sprawowania opieki nad nią. W pierwszej kolejności do opieki zobowiązani sią rodzice dziecka niepełnosprawnego a w przypadku osoby dorosłej opiekę musi sprawować kolejno małżonek chorego, jego rodzice, dzieci, rodzeństwo oraz wnuki.

Jakie świadczenia zyskuje opiekun osoby niepełnosprawnej?

Opiekun osoby niepełnosprawnej z tytułu pełnienia swojej roli ma możliwość pobierania:

  • świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 2119,00 zł/ miesiąc,
  • specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie 620,00 zł/ miesiąc;
  • zasiłku dla opiekuna, o kwocie 620,00 zł/ miesiąc.

Linki

https://www.money.pl/gospodarka/opieka-nad-osoba-niepelnosprawna-na-jakie-ulgi-i-swiadczenia-mozemy-liczyc-6749678945602368a.html;

https://www.prawo.pl/kadry/swiadczenia-dla-opiekunow-osob-niepelnosprawnych-kto-i-jak-moze,509498.html;

1 Comments
  1. Czy mógłbyś zostać opiekunem mojej mamy stopień niepełnosprawności pomimo iż ja mam umiarkowany stopień niepełnosprawności. Obecnie do emerytury mojej sześć miesięcy i jestem na zwolnieniu lekarskim. Jak już będę na emeryturze czy mogę zostać sprawnym opiekunem mojej mamy pomimo umiarkowanego mojego stopnia niepełnosprawności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *