Dodatek pielęgnacyjny po 75 roku życia
VESTRA POMOC OPIEKUNOM Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny i komu przysługuje? Dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany co miesiąc, jako dodatek do świadczenia emerytalnego lub świadczenia rentowego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15.02.2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 260), dodatek pielęgnacyjny wynosi 256,44 zł . Kwota dodatku pielęgnacyjnego...
Kto może zostać opiekunem osoby niepełnosprawnej?
Kim jest opiekun osoby niepełnosprawnej? Opiekunem osoby niepełnosprawnej określamy osobę pomagającą osobie z niepełnosprawnością w czynnościach życia codziennego. Zapewnia jej bezpieczeństwo, pomaga przy utrzymaniu higieny, przygotowuje posiłki, podaje leki, pomaga przy ubieraniu się. Opiekun osoby niepełnosprawnej towarzyszy podopiecznemu w podróżach do placówek opieki medycznej lub ośrodków rehabilitacyjnych. Osoba z niepełnosprawnością, ze...
Pomoc Opiekunom
Pomoc Opiekunom – możliwe formy wsparcia Pomoc Opiekunom – Osoby niepełnosprawne – w wielu przypadkach – wymagają codziennego wsparcia od swoich najbliższych. Zdarza się bowiem bardzo często, że bez pomocy opiekunów, nie mogą samodzielnie funkcjonować. Dla ich opiekunów oznacza to częstokroć konieczność rezygnacji z aktywności zawodowej. Z jakich więc świadczeń,...