Specjalny zasiłek opiekuńczy, a zasiłek dla opiekuna
Specjalny zasiłek opiekuńczy,a zasiłek dla opiekuna – kryteria. I. KOMU PRZYSŁUGUJE: a) osobie, na której według kodeksu rodzinnego ciąży obowiązek alimentacyjny wobec osoby wymagającej opieki, b) osobie która nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnuje z zatrudnienia, związku z konieczności sprawowania stałej opieki nad osobą wymagającą opieki legitymującą...
Świadczenie pielęgnacyjne a dochód
Świadczenie pielęgnacyjne, a dochód? Czy istnieje kryterium dochodowe? Świadczenie pielęgnacyjne to zasiłek opiekuńczy, który przysługuje z uwagi na fakt sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, która wymaga opieki osób trzecich. Zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz na podstawie Art. 17 Ustawy można wnioskować, iż jest to zasiłek przysługujący dla niepracującego...
Kto może zostać opiekunem osoby niepełnosprawnej?
Kim jest opiekun osoby niepełnosprawnej? Opiekunem osoby niepełnosprawnej określamy osobę pomagającą osobie z niepełnosprawnością w czynnościach życia codziennego. Zapewnia jej bezpieczeństwo, pomaga przy utrzymaniu higieny, przygotowuje posiłki, podaje leki, pomaga przy ubieraniu się. Opiekun osoby niepełnosprawnej towarzyszy podopiecznemu w podróżach do placówek opieki medycznej lub ośrodków rehabilitacyjnych. Osoba z niepełnosprawnością, ze...
Pomoc Opiekunom
Pomoc Opiekunom – możliwe formy wsparcia Pomoc Opiekunom – Osoby niepełnosprawne – w wielu przypadkach – wymagają codziennego wsparcia od swoich najbliższych. Zdarza się bowiem bardzo często, że bez pomocy opiekunów, nie mogą samodzielnie funkcjonować. Dla ich opiekunów oznacza to częstokroć konieczność rezygnacji z aktywności zawodowej. Z jakich więc świadczeń,...
Zasiłek stały, a świadczenie pielęgnacyjne
Zasiłek stały, a świadczenie pielęgnacyjne – komu przysługuje zasiłek stały? pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej...
Komu należy się świadczenie pielęgnacyjne?
Świadczenie pielęgnacyjne to jedno ze świadczeń opiekuńczych, które wypłacane jest osobom sprawującym pieczę nad niepełnosprawnymi członkami ich rodzin. Środki przysługują każdemu, kto zrezygnował z pracy zarobkowej lub nie może jej podjąć ze względu na sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną (dotyczy to także osób prowadzących gospodarstwo rolne). Według obowiązujących przepisów świadczenie...