Specjalny zasiłek opiekuńczy, a zasiłek dla opiekuna
Specjalny zasiłek opiekuńczy,a zasiłek dla opiekuna – kryteria. I. KOMU PRZYSŁUGUJE: a) osobie, na której według kodeksu rodzinnego ciąży obowiązek alimentacyjny wobec osoby wymagającej opieki, b) osobie która nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnuje z zatrudnienia, związku z konieczności sprawowania stałej opieki nad osobą wymagającą opieki legitymującą...
Świadczenie pielęgnacyjne a dochód
Świadczenie pielęgnacyjne, a dochód? Czy istnieje kryterium dochodowe? Świadczenie pielęgnacyjne to zasiłek opiekuńczy, który przysługuje z uwagi na fakt sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, która wymaga opieki osób trzecich. Zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz na podstawie Art. 17 Ustawy można wnioskować, iż jest to zasiłek przysługujący dla niepracującego...