Dodatek pielęgnacyjny po 75 roku życia
VESTRA POMOC OPIEKUNOM Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny i komu przysługuje? Dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany co miesiąc, jako dodatek do świadczenia emerytalnego lub świadczenia rentowego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15.02.2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 260), dodatek pielęgnacyjny wynosi 256,44 zł . Kwota dodatku pielęgnacyjnego...