Świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku
Na ten moment, czyli na rok 2022, świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2119 zł miesięcznie i jest to kwota netto. W roku 2023 nastąpi waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego. Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, a dokładniej z art. 17 ust. 3a, podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego następuje od dnia 1 stycznia. Nie inaczej będzie...
Dodatek pielęgnacyjny po 75 roku życia
VESTRA POMOC OPIEKUNOM Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny i komu przysługuje? Dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany co miesiąc, jako dodatek do świadczenia emerytalnego lub świadczenia rentowego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15.02.2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 260), dodatek pielęgnacyjny wynosi 256,44 zł . Kwota dodatku pielęgnacyjnego...