Zasiłek stały, a świadczenie pielęgnacyjne
Zasiłek stały, a świadczenie pielęgnacyjne – komu przysługuje zasiłek stały? pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej...
Komu należy się świadczenie pielęgnacyjne?
Świadczenie pielęgnacyjne to jedno ze świadczeń opiekuńczych, które wypłacane jest osobom sprawującym pieczę nad niepełnosprawnymi członkami ich rodzin. Środki przysługują każdemu, kto zrezygnował z pracy zarobkowej lub nie może jej podjąć ze względu na sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną (dotyczy to także osób prowadzących gospodarstwo rolne). Według obowiązujących przepisów świadczenie...