Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?
Opieka nad chorym członkiem rodziny bywa trudna z wielu przyczyn. To wyzwanie dla sił fizycznych, emocji, a także dla domowego budżetu. Bycie wsparciem dla osoby wymagającej opieki to praca, przy której należy się pomoc ze strony państwa. Jedną z nich jest specjalny zasiłek opiekuńczy, który przysługuje tylko wtedy, gdy spełni...
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Specjalny zasiłek opiekuńczy. Wszystko, co warto o nim wiedzieć Choroba lub niepełnosprawność jednego z członków rodziny może utrudniać jej funkcjonowanie. Nierzadko wymaga to wielu wyrzeczeń, wprowadzenia zmian i rezygnacji z obowiązków zawodowych. Z tego względu ustawodawca przewidział specjalny zasiłek opiekuńczy, przyznawany od 1 stycznia 2013 roku. Przysługuje on osobom, które...
Specjalny zasiłek opiekuńczy, a zasiłek dla opiekuna
Specjalny zasiłek opiekuńczy,a zasiłek dla opiekuna – kryteria. I. KOMU PRZYSŁUGUJE: a) osobie, na której według kodeksu rodzinnego ciąży obowiązek alimentacyjny wobec osoby wymagającej opieki, b) osobie która nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnuje z zatrudnienia, związku z konieczności sprawowania stałej opieki nad osobą wymagającą opieki legitymującą...
Zasiłek stały, a świadczenie pielęgnacyjne
Zasiłek stały, a świadczenie pielęgnacyjne – komu przysługuje zasiłek stały? pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej...