Dodatek węglowy, a świadczenie pielęgnacyjne
Kiedy przysługuje dodatek węglowy? Otrzymanie dodatku węglowego uzależnione jest od głównego źródła ogrzewania w gospodarstwie domowym. Ustawa o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 do źródeł ciepła, uprawniających do skorzystania z dodatku zalicza: zasilane paliwem stałym i wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), w której dokonywaliśmy zgłoszenia źródeł...