Opiekun osoby niepełnosprawnej – prawa i przywileje
Opiekun osoby niepełnosprawnej poświęca swoje życie zawodowe, aby sprawować należytą opiekę i dbać o wszelkie potrzeby osoby wymagającej opieki. Jest to osoba z najbliższej rodziny, która bierze odpowiedzialność za schorowaną bliską osobę. Polska oferuje szereg świadczeń opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych jak i ich opiekunów. Za tym również idą przywileje dla...