500+ dla osoby niepełnosprawnej
Z tytuły jakiej niepełnosprawności przysługuje 500 plus? Świadczenie 500+ dla osoby niepełnosprawnej to świadczenie uzupełniające przysługujące osobom, które ukończyły 18 r.ż., oraz u których stwierdzono niezdolność do samodzielnej egzystencji. Ustawa wymienia tu: orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji orzeczenie...