Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
Czym jest orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności? Orzeczenie o stopniu znacznym jest to dokument, który uzyskują osoby z naruszoną funkcjonalnością organizmu. Dodatkowo osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wymaga stałej opieki i pomocy innych osób. Co więcej zazwyczaj nie ma możliwości samodzielnej egzystencji. Jakie instytucje wydają takie orzeczenie? Orzeczenie...