Nowe świadczenie wspierające dla pełnoletniej osoby niepełnosprawnej
W piątek 26 maja 2023 roku Sejm uchwalił ustawę o nowym świadczeniu wspierającym, skierowanym bezpośrednio do pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z założeniami ustawy, kwota świadczenia wspierającego w 2024 roku będzie powiązana z wysokością renty socjalnej. Ta nowa forma wsparcia osób niepełnosprawnych ma przysługiwać od 18. roku życia. Co ciekawe,...